6 พฤษภาคม 2562 ร่วมพิธีเนื่องในโอกาศมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

ร่วมพิธีบรมราชาพิเษก