มอบเงินกองทุนพระพฤหัสบดีช่วยเหลือครูประสบอัคคีภัย

มอบเงินกองทุนพระพฤหัสบดีช่วยเหลือครูประสบ