ร่วมงานรดน้ำศพ และร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

นางสาวดารัตน์  กาญจนาภา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลพบุรี

เวลา 16.00 น. ร่วมงาน รดน้ำศพ นายวิเชียร ศรีสังวร ณ วัดนิคมสามัคคีชัย อ.เมืองลพบุรี

เวลา 17.00 น.  รดน้ำศพ นายบุญชู แสงสว่าง ณ วัดโพธิ์แก้ว อ.ท่าวุ้ง ลพบุรี

และเวลา 20.00 ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณครูสำเริง พรเจริญ ณ วัดเกตุ อ.ท่าวุ้ง ลพบุรี

ในนามสำนักงาน สกสค.จังหวัดลพบุรี

146663365_1466739266868273_6609542891736756276_n

147275382_1466739326868267_6108787609283554539_n

146794915_1466739393534927_4702168817577512730_n

146475586_1466739406868259_1773881230753457605_n

145765622_1466739613534905_4115608827870632420_n

146862472_1466739516868248_6200235908310599310_n

146868708_1466739330201600_2287591522598597880_n

147601490_1466739283534938_5823437098835934648_n

148485329_1466739463534920_6418318867008460055_n