ร่วมประชุมข้าราชการบำนาญอำเภอชัยบาดาล

29 มิถุนายน 2561

นายกิจจา  จงประเสริฐ   ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลพบุรี

ออกพบสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. และร่วมกิจกจรรม ของสมาชิกข้าราชการบำนาญ

อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

739 728 731 732 735 736 737 738