ประชุมการสนทนากลุ่ม (Focus group) รายงานการวิจัยการประเมินยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ

          สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดการประชุมการสนทนากลุ่ม (Focus group) รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ เพื่อประเมินยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ โดย ดร.ประคอง รัศมีแก้ว ประธานอนุกรรมการดังกล่าว และดร.มารดี คำมา ผู้ดำเนินการสนทนากลุ่ม

          ทั้งนี้ มี ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายสันติ รุ่งสมัย ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.         ที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ  พร้อมด้วยผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดลพบุรี สุโขทัย สุรินทร์ ตาก และอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านการเงิน (FA) จังหวัดชัยนาท นครราชสีมา พิจิตร ยโสธร และกำแพงเพชร ร่วมประชุมในครั้งนี้

ภาพ/ข้อมูล : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สกสค.

 

xXFBjOWxn3_1501066040HLD4TllKsX_1501066040 j5YwWg7I8d_1501066040ojc1dJ6IWu_15010660408h91bg5Ho3_15010660407EToQldrlk_1501066040