สำนักงาน สกสค.จังหวัดลพบุรี ให้บริการสัญจร

สำนักงาน สกสค.จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ คุรุสภาจังหวัดลพบุรี

ออกให้บริการสัญจร ในวันพุทธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ณ สพป.ลบ.2

ประชาสัมพันธ์สัญจรเขต2_0

 

adv 002 คุภาสัญจร