มอบเงินค่าจัดการศพ

นายกิจจา จงประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลพบุรี
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
ให้กับทายาท นายเสนอ แสงเรือง
ข้าราชการบำนาญ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

15826708_938332202934184_3297184174579777361_n