มอบพวงหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพ

 

นายกิจจา จงประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลพบุรี
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
พร้อมพวงหรีดเคารพศพ
ให้กับทายาท นายสุเทพ ศรีเหนี่ยง
ข้าราชการบำนาญ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

5241