พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง สกสค.จังหวัดลพบุรี กับ โรงพยาบาลท่าวุ้ง

 

12 มิถุนายน 2561

นายกิจจา จงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลพบุรี

ลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการ “สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่”

ระหว่าง สำนักงาน สกสค.จังหวัดลพบุรี กับโรงพยาบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

SnapShot(2331) SnapShot(2326) SnapShot(2327) SnapShot(2328) SnapShot(2330)