พิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี สำนักงาน สกสค.จังหวัดลพบุรี

สำนักงาน สกสค.จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ครั้งที่ 1/2564

พร้อมทำพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563  และทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ

ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดลพบุรี        

                                                                                                                        579

551

555

 559

 566

571

590

594

596

S__4825190

582

S__4825197

S__4825198