ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมการจัดงานวันครู ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

วันที่ 24 ธันวาคม 2563

นางสาวดารัตน์  กาญจนาภา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลพบุรี

ร่วมประชุมการจัดงานวันครู ประจำปี 2564

ณ ห้องประชุมอลงกต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

โดยมีท่านศึกษาธิการจังหวัด นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ เป็นประธานการประชุม

S__87834635

S__87834638

S__87834633

S__87834639