ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรและติดตามงานด้านสวัสดิภาพครู สำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคกลาง จำนวน 27 จังหวัด

97c0teIQVH_1501043704 jqhmKiSKkw_1501043703

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.                 ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรและติดตามงานด้านสวัสดิภาพครู สำนักงาน สกสค.                   จังหวัดภาคกลาง จำนวน 27 จังหวัด เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและติดตามงานด้านกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ซึ่งประกอบด้วย         งานด้านทะเบียนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และงานด้านการเงิน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ของผู้อำนวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. จังหวัดภาคกลาง จำนวน 81 คน ในระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2560  ณ โรงแรม Mida De Sea Hua hin อำเภอชะอำ                       จังหวัดเพชรบุรี