บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ให้แก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ สพป.ลบ.1

นายกิจจา จงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดลพบุรี

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ให้แก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ สพป.ลบ.1

ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

P1070804

 

P1070801

P1070808

P1070806