บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. แก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2561

นายกิจจา จงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดลพบุรี

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสมัครและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จังหวัดลพบุรี

 

6D3AD9B6-0F07-4377-91FF-2E85B246501D 8BF8FB16-B77E-4440-9CC2-90EACA61AAB8 ACD39DA3-8AD1-4E72-9EAB-760A623C6ECB 9ED50B59-12EF-45CC-9418-D52D62A122FA 25DBCE65-60B5-4E1C-A08A-248FF67B56F7 F14848E5-AA3C-4ED7-B7C8-F3321DA8E8F5