นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรในการเสนอเพื่อขอรับรางวัล “เลิศรัฐ” ประจำปี 2562 ให้แก่ นายกิจจา จงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลพบุรี

งานนำเสนอ1