นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย สกสค. จังหวัดลพบุรี

เลขาฯตรวจเยี่ยมสำนักงาน