การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการนำส่งเงินสงเคราะห์รายศพ/การหักเงินสมนาคุณ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. และการหักเงินสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ให้แก่หน่วยหักเงิน ณ ที่จ่าย

 

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการนำส่งเงินสงเคราะห์รายศพ/การหักเงินสมนาคุณ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
และการหักเงินสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ให้แก่หน่วยหักเงิน ณ ที่จ่าย

วันที่ 20 เมษายน 2560

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลพบุรี

 
 17952520_1020743721359698_8227887839009374669_n 18056801_1020743944693009_6244232657593320194_n 18056951_1020744828026254_4261950323503709302_n 17992349_1020744011359669_3773898096393504711_n18056951_1020744828026254_4261950323503709302_n 18056816_1020744404692963_8365940795063169321_n