การประชุมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

16406834_956065897827481_8369957159302330609_n16265317_956065891160815_7182553358653410632_n

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมภาณุรังษีบอลล์รูม
โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
เป็นประธานการประชุมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
โดยมีผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู และ
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดทั่วประเทศ
เข้าร่วมประชุมหารือโดยพร้อมเพรียงกัน