ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลพบุรี

421 หมู่ 5 ซอยวัดไก่ 2  ตำบลทะเลชุบศร  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 15000

เบอร์โทรศัพท์ 0 3642 4892 , 0 3642 4119

เบอร์แฟ็กซ์ 0 3642 4892

Email :  lopburi@otep.mail.go.th